Pial d.o.o. Jagodina

Pial d.o.o.

Pial d.o.o. predstavlja malu firmu sastavljenu od odabranih ljudi sa velikim radnim iskustvom , koji u kombinaciji sa savremenom opremom predstavljaju ozbiljnog konkurenta u oblasti održavanja cevnih i kanalizacionih sistema. Pružamo sledeće usluge:

  • Odgušivanja, pročišćavanja i ispiranja cevnih-sanitarnih instalacija
  • Nadgledanje cevnih kanala putem kamere i monitorskog prikaza
  • Pražnjenje i ispiranje sabirnih šahti i jama
  • Čišćenje industriskih vodova
  • Otklanjanje cevnih naprslina
  • Učvršćivanje kanačizacionih vodova i račvi
  • Čišćenje uljnih kanala
  • Ugradnja i održavanje cevnih instalacija