Pial d.o.o. Jagodina

Usluge

Pružamo sledeće usluge:

  • Odgušivanja, pročišćavanja i ispiranja cevnih-sanitarnih instalacija
  • Nadgledanje cevnih kanala putem kamere i monitorskog prikaza
  • Pražnjenje i ispiranje sabirnih šahti i jama
  • Čišćenje industriskih vodova
  • Otklanjanje cevnih naprslina
  • Učvršćivanje kanačizacionih vodova i račvi
  • Čišćenje uljnih kanala
  • Ugradnja i održavanje cevnih instalacija


Linija za otcepljivanje

Linija za otcepljivanje služi za otčepljivanje i odstranjivanje najozbiljnijih začepljenja i začepljujućih materijala koji su 20
do 600 mm u vodovima.
 

Linija za inspekciju - nadgledanje

Sistemi inspekcije za kanalizaciju se odlikuju svojom lakoćom manevrisanja, raspoloživošću tehnike da se dozvoli kamerama da se postave na razne preseke i na razna mesta. Takođe je moguće da se vrši inspekcija nad veoma malim presecima(malih prečnika vodova) kao na primer odvodnih cevi u kuhinji sudopera, kao i velikih prečnika creva, tako i glavnih kolektora.

Linija za pražnjenje

Linija za pražnjenje spada u proizvode u domenu visokih tehnologija pritiska i vakum tematike. Zahvaljući malim gabaritima i kompaktibilnosti opreme moguće je veoma lako i brzo pristupiti i do najnepristupačnijih lokacija.